Cum poate fi crescută proporția reciclată a ambalajelor flexibile?

Cum poate fi crescută proporția reciclată a ambalajelor flexibile?

Soluțiile flexibile de ambalare, indiferent de industria în care sunt folosite prezintă avantajul major al unei capacități foarte mari de reciclare. Practic, cea mai mare parte din soluțiile folosite odată, pot fi reutilizate cu același scop ca și cel inițial, sau reorientarea către alte utilizări, cu sau fără o adaptare prealabilă necesară pentru a le optimiza proprietățile în vederea satisfacerii noilor cerințe.

Beneficiile unei reciclări extinse a soluțiilor de ambalare, indiferent de produs, ar genera efecte pozitive importante asupra reducerii impactului asupra mediului înconjurător. Pentru a realiza acest obiectiv al creșterii proporției de materiale reciclate este nevoie de un efort comun venit atât din partea producătorilor, cât și a utilizatorului final, dar și al autorităților. Producătorii și cei implicați în reciclarea deșeurilor ar trebui să depună un efort comun pentru a stimula proporția materialelor reciclate astfel:

  • Concepte creative de design care să ușureze reciclarea soluției de ambalare chiar de către utilizatorul final.
  • O colectare mai eficientă care ar contribui la introducerea unei cantități mai mari de materie primă înapoi în sistem.
  • O sortare mai bună care ar permite o separare mai bună a deșeurilor colectate pe categorii, în funcție de utilizările ulterioare la care se pretează.
  • Distribuția ambalajelor reciclate către o piață mai extinsă, astfel încât să se maximizeze valoarea materialelor colectate.
  • Dezvoltarea și adoptarea de tehnologii noi în domeniu care vor contribui la realizarea mai ușoară a pașilor pentru o reciclare mai eficientă descriși mai sus.

Eficientizarea reciclării este ideea de bază a unei utilizări sustenabile a soluțiilor de ambalare. Odată intrate în proces, aceste vor servi ca materie primă pentru dezvoltarea unui nou ambalaj conceput pentru scopuri diferite. Bineînțeles, nu toate soluțiile de ambalare colectate se vor putea întoarce la utilizările inițiale, dar este important că aceeași materie primă este prelucrată pentru a servi unor noi scopuri și nu se transformă în deșeuri.

Share this post