Ambalajele și folosirea lor sustenabilă

Ambalajele și folosirea lor sustenabilă

În fiecare an, la nivelul României se folosesc tone de ambalaje pentru protejarea produselor casnice și industriale pregătite pentru transport sau pentru expunerea directă în fața clientului final. Majoritatea acestor ambalaje devin deșeuri de hârtie și carton care, dacă sunt colectate selectiv vor trece printr-un proces de reciclare și vor fi repuse în circuitul comercial. Acesta este cazul fericit, deoarece o majoritatea ambalajelor se transformă în deșeuri înainte să ajungă în circuitul de reciclare.

Avantajul tehnologiei de producție pentru ambalaje este că a ajuns într-un punct în care poate scoate pe piață soluții personalizate în funcție de produs, soluții care dacă nu ar fi atât de eficiente, degradarea produselor în timpul manipulării ar genera, probabil, un impact mai mai mare asupra mediului înconjurător. Totuși, o gestionare defectuoasă a ambalajelor uzate poate genera cantități enorme de deșeuri în condițiile unei tendințe permanente de creștere a consumului.

În lume s-au constituit o serie de acorduri între actorii din mediul economic prin care se promovează și se susține o diminuare cât mai mare a impactului pe care activitatea fiecărui semnatar al acordului o are asupra mediului. Una astfel de acord este activ în Marea Britanie. Denumit Courtauld Commitment, prin care semnatarii se angajează la o utilizare rațională a resurselor și reducerea impactului pe care sectorul bunurilor de larg consul îl are asupra mediului.

O parte a responsabilității pentru reducerea impactului asupra mediului revine producătorilor de ambalaje care trebuie să utilizeze cantități cât mai reduse de materiale în soluțiile de ambalare cerute de client, iar de cele mai multe ori, materialele trebuie să provină din surse reciclate

Acțiunile pentru soluții de ambalare sustenabile sunt:

  • Personalizare: fiecare produs are nevoie de condiții specifice de ambalare pentru a fi protezat și pentru a preveni transformarea în deșeu în urma manipulării.
  • Reducere: identificarea punctelor unde poate fi redusă cantitatea de material folosită pentru soluția de ambalare, fără însă ca această reducere să dăuneze siguranței produsului.
  • Reutilizare: fie prin reutilizarea propriu-zisă a ambalajului în alte scopuri după îndeplinirea rolului de protecție a produsului inițial, sau prin reciclare.

Ambalajul, prin funcțiile sale este o unealtă de luptă împotriva poluării. De eficiența sa depinde integritatea produsului ambalat, respectiv este responsabil pentru ca produsul să nu devină deșeu în urma acțiunilor mecanice sau de altă natură înainte să fie folosit de clientul final.

Share this post